De AdviesPoort

Interim Management & Consultancy

 

Introductie

De Adviespoort helpt u bij het analyseren van uw bedrijfsprocessen en het maken en implementeren van een verbeter plan. Met behulp van het concept van Lean Manufacturing wordt gewerkt aan: 

 

à Een procesgerichte organisatie

à Reductie van materiaal– en tijdverlies

à Verbetering van de kwaliteit

à Verlaging van de kosten

à Een kortere doorlooptijd

à Een betere samenwerking

à Een verbeterde afstemming tussen vraag en levering 

 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van kennis en vaardigheden die al in de organisatie aanwezig zijn. Indien nodig zullen nieuwe vaardigheden worden aangeleerd.